ܐܲܚܢܲܢ ܝ݂ܘܲܚ ܡܐ݀ܚܕܵܕܹܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ

ܕܵܐܟ݂ܝ݂ SSI ܒ݀ܣܢܵܕܘܿܟ݂ ܝ݂ܠܸܗ ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܟܘܿܒ݂݀ܖ-19 (COVID-19)

ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ̄ ܫܘ݂ܬܐܵܣܵܐ ܡܕܘ݂ܒܪܵܐ-ܫܵܘܬܵܦܘ݂ܬܵܐܝ݂ܬ، SSI ܒ݀ܬ ܦܵܣܹܥ ܠܡܲܫ̄ܟ̮ܘ݂ܚܸܐ ܐܘ݂ܪ̈ܚܵܬܸܐ ܩܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕܫܘ݂ܬܵܦܘ݂ܬܵܐ ܘܠܚܲܬܘ݂ܬܹܐ ܕܐܵܦܐ݀ܢ ܪ݀ܚܩܵܝܘ݂ܬܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܬܵܐ ܐܝ݂ܬ، ܐܝ݂ܢܵܐ ܐܲܣܘ݂ܪܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝ̄ܠܸܗ ܚܲܝܠܵܢܵܐ. ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܗܘܵܠ ܒܘ݂ܬ ܟܘܿܒ݂݀ܖ-19 (ܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ) ܓܲܪܘܘ݂ܣܹܐ ܝ̄ܠܵܗܿ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܵܥܲܚ ܕܡܲܕܥܲܚ ܠܘܿܟ݂ ܕܐܲܚܢܲܢ ܒ݀ܬ ܗܵܘܲܚ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܥܲܡ ܡܲܒܘ݂ܥܹ̈ܐ ܒܘ݂ܫ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܣܢܵܕܬܘܿܟ݂ ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܕܟܠܘܿܗܿ ܐܵܗܵܐ.

ܗܲܕܝ݂ܵܐ، ܒܘ݂ܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܬܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܓܵܪܲܓ ܡܲܚܙܲܚ ܝܲܨܝ݂ܦܘ݂ܬܵܐ ܘܚܢܵܢܵܐ ܘܦܵܝܫܲܚ ܐ̄ܣܝ݂ܪܹ̈ܐ. ܒܝܲܕ ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܡܐ݀ܚܕܵܕܹܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘ݂ܪܚܵܐ ܡܩܘ݂ܝ݀ܣܬܵܐ ܘܒܝܲܨܝ݂ܦܘ݂ܬܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܟܠܲܢ ܡܵܨܲܚ ܫܲܪ݀ܟܲܚ ܓܵܘ ܫܲܠܡܘ݂ܬܵܐ ܕܓܵܢܲܢ، ܘܕܚܲܕ̄ ܗܿܘ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܵܐ ܘܕܫܵܘܬܵܦܘ݂ܬܲܢ.

ܣܘ݂ܪܛܵܐ ܫܲܚܝ݂ܢܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ

ܩܖܘܿܚ ܒܝܲܕ ܣܘ݂ܪܛܵܐ ܫܲܚܝ݂ܢܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ ܐܲܬܪܵܢܵܝܵܐ ܥܲܠ 080 020 1800 ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܛܵܥܘܿܝܸܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܒܵܬ̄ܪ ܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܒܘ݂ܬ ܟܘܿܒ݂݀ܖ-19 ܘܡܛܲܘܪܘ݂ܢܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܠܢܝ݂ܫܲܢܩܸ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ. ܣܘ݂ܪܛܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܟܠܵܢܵܝܬܵܐ ܒܢ݀ܣܒܲܬ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ (ܟܘܿܒ݂݀ܖ-19) ܩܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘ݂ܬܵܐ ܟܠܵܢܵܐܝ݂ܬ.

ܠܵܐ ܣܲܚܒ݀ܪ݀ܬ ܠܚܲܕ̄ ܒܹܝܬ-ܐܵܣܝܘ݂ܬܵܐ ܕܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܝܕܥܘ݂ܝܵܝܗ̈ܝ ܕܐܲܢ̄ܬ ܐܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܢܝ݂ܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܡܲܥܵܐ.

ܣܘ݂ܪܛܵܐ ܟܸܐ ܦܵܠ݀ܚ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ، ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

ܩܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܠܸܫܵܢܵܝܬܵܐ ܩܪܝ݂ ܠ: 450 131

ܡܲܒܘ݂ܥܹ̈ܐ ܩܵܐ ܬܵܟ݂ܘܿܠܹ̈ܐ ܘܫܵܘܬܵܦܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܒ݀ܬ ܦܵܝܫܲܚ ܩܘ݂ܪܒܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܐܲܗܘܵܠ ܐܲܝܟ݂ ܕܗܿܝ ܡܛܲܘܪ݀ܢܵܐ ܗܲܕܟ݂ܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܗܵܘܲܚ ܓܵܘ ܕܗܿܘ ܫܵܘܦܵܐ ܒܘ݂ܫ ܨܦܵܝܝ݂ ܠܦܨܵܥܝܵܐ ܒܣܢܵܕܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܠܚܲܒܝ݂ܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘ݂ܬܵܐ ܦܪܝ݂ܣܬܵܐ. ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝ݂ܢܵܐ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܘܗܲܠܩܹ̈ܐ ܚܫܝ݂ܚܹ̈ܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܘܿܟ݂ ܠܣܲܚܒܘ݂ܪܹܐ ܠܡܘܿܕܝ݂ ܝ̄ܠܸܗ ܒܸܗܘܵܝܵܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܒ݀ܬ ܚܲܕ݀ܬܬܲܚ ܠܐܲܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܡܘ݂ܡܟ݀ܢ ܝ݂ܠܵܗܿ.

ܬܒܘܿܥ ܠ SSI ܥܲܠ ܝܘ݂ܕܵܥܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ ܠܸܦܝܵܫܵܐ ܚܘ݂ܕ݀ܬܵܐ ܥܲܡ ܛ݀ܒܹ̈ܐ ܐ̄ܚܵܪ̈ܵܝܸܐ ܘܡܲܒܘ݂ܥܹ̈ܐ ܒܘ݂ܬ SSI ܘܟܘܿܒ݂݀ܕ-19 (ܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ).