همه با هم در این شامل هستیم.

چگونه دفتر اس اس ای SSI شما را در جریان شیوع کوید-۱۹ حمایت میکند

به عنوان یک سازمان پیشتاز در بخش خدمت رسانی به جامعه (کمیونیتی) ، دفتر
اس اس ای SSI تلاش میکند تا برای حمایت از اعضای جامعه و حاصل اطمینان از این که علیرغم دوری جسمی، ارتباطات اعضای کمیونیتی همچنان برقرار و مستحکم باشد، راه های مختلف را جستجو کند. از آنجا که اوضاع پیرامون کوید-۱۹ در حال تحول است ، می خواهیم به شما اطلاع دهیم که ما با بهترین منابع و اطلاعات در خدمت شما قرار داریم.

اکنون بیش از هر زمان دیگر باید مراقب همدیگر و در ارتباط باشیم. همه ما با دست به دست هم دادن می توانیم در قسمت سلامتی خود، همدیگر و جامعه خود نقش مهم ایفا کنیم.

خط تیلیفون معلوماتی بهداشتی کرونا ویروس

اگر به دنبال اطلاعات در مورد کوید-۱۹ هستید و در صورت بروز هرگونه علائم ، با خط تیلیفون ملی سلامت از طریق شماره تلفن ۱۸۰۰۰۲۰۰۸۰ تماس بگیرید. خط اطلاعات سلامت کرونا ویروس اطلاعات کلی مربوط به کوید-۱۹ و یا کرونا ویرس را برای همه فراهم می کند.
به کلینیک یا بیمارستان مراجعه نکنید بدون آنکه آنها را از علائم بیماری اطلاع دهید.
این خط 24 ساعت، هفت روز در هفته قابل دسترس است.
برای خدمات ترجمان به این شماره به تماس شوید: ۱۳۱۴۵۰

منابعی معلوماتی برای مدد جویان (نیازمندان) و کیمونیتی ها

ما اوضاع را از نزدیک مراقبت میکنیم و میخواهیم در بهترین موقعیت قرار داشته باشیم تا بتوانیم از شما ، عزیزان و سلامت جامعه حمایت کنیم. در اینجا اطلاعات و لینک های مفیدی برای کمک و معلومات شما میگذاریم. ما هر چند وقت یکبار این موارد را  تجدید و یا به روز می کنیم.

دفتر اس اس آی را در رسانه های اجتماعی تعقیب کنید ت از آخرین اخبار و منابع مربوط به دفتر اس اس آی و کوید-۱۹ (کروناویروس) آگاه باشید.