Tuko katika hili pamoja

SSI inakusaidia namna gani katika COVID-19

Kama shirika lililoongozwa na jamii, SSI itaendelea kutafuta njia za kusaidia wanajamii na kuhakikisha kuwa, licha ya kujitenga kimwili, uhusiano wa kijamii unabakia kuwa imara. Kama jinsi hali ya COVID-19 (Virusi vya Corona) inavyozidi kubadilika, tunataka kukujulisha kwamba tutakuwa hapa na rasilimali bora na habari ili kukusaidia kupitia yote.

Sasa, zaidi ya hapo awali, ni lazima tuonyeshe utunzaji na huruma na tuendelee kushikamana. Kwa kufanya kazi pamoja katika njia ya kipimo na kujaliana, sisi sote tunaweza kuchangia katika usalama wetu wenyewe, kila mmoja na jamii yetu.

Rasilimali kwa wateja na jamii

Tutaweza kuwa karibu na hali hii itakavyoendelea kukua ili tuwe katika nafasi nzuri ya kuendelea kusaidia wewe, wapendwa wako na afya ya jamii pana. Hapa kuna maelezo muhimu na viungo vya kukusaidia kujua kile kinachoendelea. Tutakuwa tunawapa habari mara nyingi iwezekanavyo.

Laini ya Habari za Afya za Virusi vya Corona

Wasiliana na Laini ya Taifa ya afya kwa maelezo zaidi kwa 1800 020 080 kama wewe unatafuta habari juu ya na COVID-19 na kuendeleza dalili yoyote. Laini ya Taarifa ya afya ya Virusi vya Corona hutoa habari za jumla zinazohusiana na virusi vya (COVID-19) kwa jamii ya jumla.

Usitembelee kliniki ya afya au hospitali bila kuwajulisha kuwa wewe una dalili.

Laini inafanya kazi masaa 24 kwa siku, siku saba kwa wiki.

Kwa msaada wa lugha wasiliana na: 131 450

Habari mpya za Taifa na Mikoa

Hapa ni taarifa ya hivi karibuni kuhusu COVID-19 kutoka shirikisho na serikali ngazi za majimbo ya Australia.

Maelezo katika lugha yako

Hapa kuna rasilimali muhimu za lugha kwa jamii za CALD.

Habari za watu wa Aboriginal na Torres Strait Islander na jamii

Here is a collection of resources for Aboriginal and Torres Strait Islander people and remote communities, about coronavirus.

Rasilimali zinazopatikana

Hapa kuna baadhi ya rasilimali zinazoweza kupatikana ili kuwasaidia watu wenye ulemavu kujua hali ya sasa.

Kufuata SSI kwenye mitandao ya kijamii ili kupata habari za sasa na habari mpya na rasilimali juu ya SSI na COVID-19 (Virusi vya corona).