Chúng ta hãy cùng nhau chung tay trong lúc này

Văn phòng SSI sẽ hỗ trợ quý vị vượt qua COVID-19 như thế nào

Là tổ chức do cộng đồng lãnh đạo, văn phòng SSI sẽ tiếp tục tìm các biện pháp nhằm hỗ trợ mọi người trong cộng đồng và bảo đảm là dù phải giữ khoảng cách tiếp xúc giữa mọi người thì giao tiếp xã hội vẫn được duy trì mạnh mẽ. Trước những diễn tiến xung quanh COVID-19 (vi rút corona) chúng tôi muốn quý vị biết rằng chúng tôi sẽ luôn có những nguồn tài liệu và thông tin tốt nhất để hỗ trợ quý vị vượt qua tình hình này.

Lúc này, hơn khi nào hết, chúng ta cần phải thể hiện tinh thần tương thân tương ái và giữ liên lạc với nhau. Khi chung tay thực hiện các biện pháp với sự thận trọng và tương thân tương ái, tất cả chúng ta đều có thể đóng góp cho sự an toàn của bản thân, cho những người khác và cho cộng đồng chúng ta.

Đường dây nóng Thông tin Y tế về Vi rút Corona

Hãy liên lạc với Đường dây nóng thông tin y tế về vi rút corona quốc gia số 1800 020 080 nếu quý vị đang tìm thông tin về COVID-19 và thấy biểu hiện bất cứ triệu chứng gì. Đường dây thông tin y tế về vi rút corona cung cấp thông tin tổng quát về vi rút corona (COVID-19) cho cộng đồng nói chung.

Quý vị không được tới cơ sở y tế hoặc bệnh viện mà không báo trước cho họ biết là quý vị có triệu chứng.

Đường dây hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Nếu quý vị cần thông dịch viên, hãy liên lạc: 131 450

Nguồn tài liệu cho khách hàng và cho cộng đồng

Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao các diễn tiến của tình hình hiện nay nhờ đó mà chúng tôi ở vị trí tốt nhất để tiếp tục hỗ trợ cho quý vị và những người quý vị thương yêu và cho sức khoẻ của cộng đồng rộng hơn. Tại đây là một số thông tin hữu ích và các đường dẫn nhằm giúp quý vị theo dõi và nắm được những gì đang diễn ra. Chúng tôi sẽ cập nhật các đường dẫn và thông tin này thường xuyên nhất có thể được.

Theo dõi SSI trên mạng xã hội để được cập nhật với các tin mới nhất và nguồn tài liệu về SSI và COVID-19 (vi rút corona).